kispesti testvérváros program
HU | EN
 


Hírek | Dokumentumok | Kapcsolat
Bemutatkozás
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
 
Bemutatkozás
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2016-02-15
KispestSZERBIA BiztosításEU EÜ kártya

AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA SZERB KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN VALÓ HASZNÁLATÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS
a Szerb Köztársaság és Magyarország között a 2013. november 29-én létrejött, a szociális
biztonságról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 32. cikkének (2) bekezdése,
valamint a Szerb Köztársaság és Magyarország között 2013. november 29-én létrejött, a
szociális biztonságról szóló egyezmény végrehajtásáról szóló igazgatási megállapodás 2. és
4. cikkének (2) bekezdése alapján

a ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE
(11070 Beograd, Bulevar umetnosti 10, adószám: 105230851,
Képviseli: Zoran PANOVIC, igazgató)
és

az ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
(székhelye: 1139 Budapest, Váci út 73/A.;
számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01743991;
adószám: 12328326-2-41
PIR törzsszám: 328324
KSH szám: 15328326-8411-332-01
Képviseli: Dr. Sélleiné Márki Mária, főigazgató)
között

AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA SZERB KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN VALÓ
HASZNÁLATÁRÓL:
1. cikk
Az a személy, aki a magyar jogszabályoknak megfelelően természetbeni ellátásokra
jogosult (a továbbiakban: biztosított), és a természetbeni ellátások Európai Unió
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térség és Svájc területén való igénybe
vételéhez rendelkezik Európai Egészségbiztosítási Kártyával (továbbakban:EU-Kártya),
illetve Ideiglenes Kártyahelyettesítő Igazolással (továbbiakban: Igazolás), az Egyezmény és
a két ország jogszabályai alapján az EU-Kártya, illetve az Igazolás felmutatásával a Szerb
Köztársaság területén való ideiglenes tartózkodása során is jogosult természetbeni
ellátások igénybevételére.
2. cikk
Az EU-Kártya és az Igazolás hatálya a HUN/SRB 111 jelű, „Igazolás a természetbeni
ellátásokra való jogosultságról a Szerb Köztársaság területén ideiglenes tartózkodás
esetén” című nyomtatvánnyal azonos.
3. cikk
(1) Az EU-Kártya vagy az Igazolás alapján, ha a biztosított ideiglenesen tartózkodik a Szerb
Köztársaság területén, akkor jogosult természetbeni ellátások igénybevételére az
Egészségbiztosítási Alappal szerződött egészségügyi szolgáltatóknál.
2
(2) A természetbeni ellátások mértékét illetően az Egyezmény rendelkezései irányadóak.
(3) A jelen cikk (1) bekezdésében említett természetbeni ellátás igénybevétele során a
biztosított köteles megtartani a Szerb Köztársaság joga szerinti eljárási szabályokat.
A biztosított a biztosítási esemény bekövetkezése előtt az ideiglenes tartózkodási hely
szerinti Országos Egészségbiztosítási Alap megfelelő szervezeti egységétől köteles
igényelni az INO-1 jelű, „Egészségügyi lap külföldi biztosított és családtagjai részére” című
nyomtatványt, amelyet a biztosított köteles átadni az egészségügyi szolgáltatónak.
(4) Ha a biztosított, aki nem igényelt a jelen cikk (3) bekezdése szerinti nyomtatványt, már
részesült természetbeni ellátásban, az egészségügyi szolgáltató az EU-Kártya vagy az
Igazolás alapján kérelmezi a nyomtatvány kiadását.
4. cikk
(1) A nyújtott természetbeni ellátások elszámolása és költségeinek megtérítése során az
SRB/HUN125 jelű, „Tényleges költségek elszámolása” című nyomtatványon fel kell
tüntetni az EU Kártya, vagy az Igazolás adait.
(2) Azon természetbeni ellátások költségeit, amelyeket a magyar biztosítottak EUKártyával
vagy Igazolással, azok érvényességi időtartama alatt vettek igénybe a magyar
illetékes biztosító viseli.
5. cikk
(1) Jelen Megállapodás 2015. január 1-én lép hatálya és határozatlan időre szól.
(2) Jelen Megállapodás írásban felmondható a naptári év utolsó napjával, a felmondás
ideje nem lehet a felmondás kézhezvételétől számítva 60 napnál rövidebb.
A megállapodás 2014. október 21-én szerb és magyar nyelven, 4-4 egyező példányban
készült, ahol mindkét nyelvi változat egyaránt hiteles.
Belgrád, 2014. november 25. Budapest, 2014. november 13.
Zoran Panovic Dr. Sélleiné Márki Mária
Igazgató Főigazgató
ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR


A uj.testvervaros.kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.